Kleptomani (Çalma-hırsızlık hastalığı) nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

çavuş

Aktif Üye
KLEPTOMANİ (ÇALMA-HIRSIZLIK HASTALIĞI) NEDİR?

Dürtü denetim bozukluğu sınıfına giren ve çalma hastalığı olarak bilinen kleptomani, ruhsal bir rahatsızlıktır. Kleptomani, maddi pahası olmadığı, şahsi kullanım için ihtiyaç duyulmadığı biçimde, objelere yönelik çalma dürtüsüne direnç gösterememe ile tanımlanan bir dürtü denetim bozukluğudur.

Genelde ergenlik periyodunda başlayan, geç erişkinliğe kadar süren, kimi hastalarda ömür uzunluğu sürebilen bir rahatsızlıktır. Kleptomani hastaları sıklıkla mağazalar ve süpermarketler üzere halka açık yerlerde hırsızlık yaparlar.

Çalma aksiyonu daha sonrasında kişi çaldığı objeyi çoklukla ya birine verir ya yerine gizlice geri koyar ya da çöpe atar. Bu şahıslarda oluşan çalma dürtüleri ekseriyetle bir anda, plansız ve yardım almaksızın gerçekleşir.

KLEPTOMANİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kleptomani belirtileri şunları içerebilir:

– Gereksinim duyulmayan eşyaları çalma konusunda kuvvetli dürtüler duyma ve bu dürtüleri denetim etmede yetersizlik,
– Dürtüler oluştuğunda hissedilen gerginlik, tasa yahut uyarılma hissi,
– Çalarken zevk, rahatlama yahut tatmin olma,
– Hırsızlıktan daha sonra kendini hatalı hissetme, pişmanlık duyma, kendinden nefret etme, utanma yahut tutuklanma korkusu hissetme,
– Dürtülerin geri dönüşü ve kleptomani döngüsünün yenidenı.

KLEPTOMANİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kleptomani tedavi edilmediği takdirde özel hayatta ve iş hayatında önemli duygusal, yasal ve finansal problemlere niye olabilir. Her ne kadar kaygı yahut utanç hisleri kleptomania için tedavi aramayı zorlaştırsa da, yardım almak hayli değerlidir.

Kleptomaninin kendi kendine üstesinden gelmek zordur. Tedavi olmadan, kleptomani devam eden ve uzun vadeli bir durum olarak kalacaktır. tıpkı vakitte çalışmalar, hastanın çalma dürtüsünde yaşla birlikte azalma olabileceğini de göstermektedir.

Kleptomaninin tedavisi tipik olarak psikoterapi ve ilaç tedavisinden birini ya da her ikisini içerir. birebir vakitte, standart bir kleptomani tedavisi yoktur ve bu bahisteki araştırmalar hala devam etmektedir. Kleptomani hastası olan bir kişi için hangi tip tedavinin en uygun işe yaradığını bulmak için birkaç çeşit tedavi denemek zorunda kalınabilir.

İlaçlar: Kleptomani tedavisinde psikiyatrik ilaçların kullanması hakkında epey az bilimsel araştırma vardır. Kleptomani için FDA (Amerikan Besin ve İlaç Bakanlığı, Food and Drug Administration) onaylı bir ilaç yoktur.

aynı vakitte, aşağıdaki ilaç yahut ilaç kümeleri kleptomani tedavisinde reçetelenebilir:

Naltrekson: Çalmakla bağlantılı dürtü ve zevkleri azaltabilecek bir opioid antagonisti olan naltrekson aslında bir bağımlılık ilacıdır.

Antidepresan: Bilhassa seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olanlar tercih edilir.

Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi olarak isimlendirilen psikoterapi çeşidi; sıhhatsiz, olumsuz inanç ve davranışları tanımlamaya ve bunları sağlıklı, olumlu olanlarla değiştirmeye yardımcı olur.